Рекомендовано МОН України
Книга Управління фінансовою санацією підприємств
Управління фінансовою санацією підприємств. Сучасний навчальний посібник, в якому узагальнюються і розвиваються основні положення концепції оздоровлення підприємств
дивись меню праворуч
Про книгу Глави з книги Контакти
рука
Анотація
Анотація
Про автора Про автора  
 

У навчальному посібнику розглядаються основні аспекти управління фінансовою санацією, зокрема розбудова системи контролінга, проведення аудита господарської діяльності та фінансового стану підприємства, розробка стратегії та складання плану оздоровлення, реструктуризація боржника, санація його балансу, особливості оцінки майна, пошук і ефективне використання внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів, державна санаційна підтримка господарських суб’єктів, вітчизняне законодавство про банкрутство, а також приклади оздоровлення і ліквідації вітчизняних та іноземних підприємств.

Представлений у посібнику матеріал є результатом узагальнення роботи провідних вітчизняних і зарубіжних економістів за тематикою дослідження та управління фінансовою санацією.

Для студентів, викладачів та фінансистів-практиків, які досліджують та займаються фінансовою санацією підприємств.

   

Благодєтєлєва-Вовк
Світлана Леонідівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та управління ЧДТУ, автор 70 наукових публікацій та 10 навчально-методичних праць.

Зараз працює над написанням докторської дисертації на тему «Система забезпечення економічного розвитку підприємств».

Коло наукових інтересів: дослідження фінансово-економічної діяльності підприємств, виявлення передумов подолання системної кризи та розробка ефективного механізму економічного зростання макро- і мікроекономічних систем.

Автор сайту «Економіка 2000»:
http://e2000.kyiv.org

Благодєтєлєва-Вовк С. Л., автор посібника


         
Рецензенти Рецензенти    
Замовити Замовити
 
 

Науменкова С. В.
доктор економічних наук, професор Української
академії банківської справи НБУ

Савельєв Є. В.
доктор економічних наук, професор Тернопільского державного економічного університету

Хомяков В. І.
доктор технічних наук, професор Черкаського державного технологічного університету

     
деньги


Головна | Про книгу | Глави з книги | Контакти  
 
night river


©2006 Благодєтєлєва-Вовк С.Л.
Всі права захищені.