Рекомендовано МОН України
Книга - на Главную
Управління фінансовою санацією підприємств. Сучасний навчальний посібник, в якому узагальнюються і розвиваються основні положення концепції оздоровлення підприємств
На головну
Про книгу Глави з книги Контакти
Рука
Глави з книги

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

Модуль 1. Загальні відомості про управління фінансовою санацією
Модуль 2. Особливості управління фінансовою санацією
Модуль 3. Правові та практичні аспекти фінансової санації

 
Завантажити повний зміст


ТЕМА 1.2  САНАЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ

Особливістю сучасного стану підприємств є те, що вони функціонують в умовах невизначеності, пов’язаної з постійними змінами оточуючого середовища. При цьому, відповідно до синергетичних уявлень, з часом динаміка змін зростає, оскільки відносини між елементами соціально-економічної системи ускладнюються, набувають нових ознак. Так, підприємство, як складова даної системи, має реагувати на зовнішні виклики, тобто адаптуватися до змін оточуючого середовища. У свою чергу, соціально-економічна система через адаптацію своїх складових, створення нових зв’язків між ними переходить на вищий рівень самоорганізації, тобто вона зростає та розвивається. Однак, природно, нестабільний стан складної системи вимагає від суб’єктів господарювання постійного контролю за тим, що відбувається. Саме контроль допомагає підприємству виявити та врахувати різні аспекти розвитку світу у власній діяльності.

 
Завантажити главу


ТЕМА 2.3  ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Окрім власних фінансових ресурсів для здійснення санаційних заходів підприємства використовують запозичені та залучені кошти, а також бюджетні асигнування і кошти, надані на безповоротній основі.

Залучені кошти — це частина фінансових ресурсів підприємства, які отримуються внаслідок обігу цінних паперів на фондовому ринку. Успішне залучення коштів через механізми фондового ринку в нашій країні можливе за рахунок розвитку інфраструктури даного ринку та зростання капіталізації вітчизняних підприємств. На жаль, поки що дане джерело має низьку питому вагу у структурі фінансування господарських суб’єктів внаслідок фактичної інституційної недорозвиненості економіки України.

 
Завантажити главу
 
Замовити Замовити


Гроші


Головна | Про книгу | Глави з книги | Контакти  
 


©2006 Благодєтєлєва-Вовк С.Л.
Всі права захищені.