Ідея глобального PR Черкащини,
або що потрібно для того, щоб нас знали і поважали.

Довідка: PR - Publіc Relatіons (зв'язки з громадськістю) - це організація суспільної думки з метою найбільш успішної діяльності організації, підвищення її репутації і створення "доданої вартості".

Сфера дії глобального PR формується тоді, коли за своїм характером організація набуває нового масштабу - території, інституційного утворення, тощо.

Коли доводиться приймати участь в роботі наукових конференцій і семінарів, то практично завжди потрібно докладати зусиль для того, щоб пояснити колегам, звичайним пересічним українцям, де географічно розташовані Черкаси. При цьому постійно необхідно наголошувати, що Черкаси - це не Чернігів, не Чернівці, і не Чебоксари, а тим більше - не Черкеськ. Коли в розмові торкаєшся теми історії нашого краю - Хмельницького, Коліївщину, Шевченка, для співрозмовників наступає момент істини: так, Черкаси, Черкащина - це заповідна земля, серце України. Але, для сучасної людини, зважаючи на колосальне історичне надбання, Черкащина існує у героїчному минулому, а не у драматичному сьогоденні. Безперечно, у нас велика кількість досягнень, але про них не знає пересічний українець. Що поробиш - бракує інформації. І не просто сухої констатації фактів, а якісної, цікавої розповіді про те, що відбувається тут і зараз, або було та загуло через нашу історичну невдячність.

Проблема сприйняття Черкащини як несучасної, периферійної, не схильної до розвитку має системний характер, корні якої врослися в нашу пасивність, байдужість і недалекоглядність. Але, будемо оптимістами, вирішення цієї проблеми, за умови формування життєздатної громади і належної активізації її творчих особистостей, - лише питання часу, грошей і зусиль.

На разі, маємо три завдання:

1) сформувати життєздатну громаду;

2) виявляти і сприяти активізації творчих людей, які працюють на розвиток області, зростання її авторитету;

3) забезпечити процеси розвитку відповідними ресурсами, зокрема фінансовими.

Якщо ми спробуємо наблизитися до суті кожного завдання, то виявимо масу незрозумілостей і неоднозначностей, які вимагають відповіді на безліч запитань. На приклад, що таке громада? Що значить "життєздатна громада"? Відповіді прості, хоча не настільки очевидні. Отже, громада - це не просто населення якоїсь території і не просто сукупність людей в певному місці. Громада - це зв'язки, стосунки, взаємодія, які виникають між людьми в наслідок їх життєдіяльності. Але це не просто приватні зв'язки, стосунки, взаємодія. Це узгоджені, взаємовигідні і взаємоприйнятні зв'язки, стосунки і взаємодія основою яких є задоволення інтересів людей. Але не просто задоволення приватних інтересів, а гармонізація приватних інтересів з метою реалізації творчого потенціалу людей для досягнення загального добробуту і умов стійкого розвитку. Гармонізацію слід розглядати як форму домовленості, угоди між окремими людьми, які усвідомили, що неможливо ефективно реалізувати свої інтереси без одночасної реалізації інтересів інших осіб.

Таким чином, громада - це конструктивні зв'язки, стосунки і взаємодія, які виникають між її членами на основі гармонізації інтересів для досягнення загального добробуту і умов стійкого розвитку.

Ми не є громадою, коли поспішаємо після роботи впасти у крісло і поринути у вир чергового російсько-латино-американського серіалу. Ми не є громадою, коли дехто використовує загал задля досягнення власних шкурних інтересів. Ми не є громадою, коли з чемною усмішкою не відповідаємо "ДА" черговому прохачу від культури, мистецтва, освіти, охорони здоров'я, які пропонують зробити щось корисне тут, зараз і для людей.

Одночасно, слід відзначити, що у нас, на Черкащині, жевріють вогні суспільно-корисної праці, які з відчайдушною впертістю підтримують достойні поваги люди. Але їх праця здебільшого є абсолютно невдячною, не оціненою нами належним чином.

Враховуючи наш сучасний стан, з превеликим жалем треба констатувати - громади в Черкасах не існує!

Поки що.

Що стосується життєздатності громади, то її необхідно оцінювати за результатами діяльності, зокрема зростання рівня і якості життя людей, будівництвом соціально-значимих об'єктів, зростанням авторитету міста та області на Україні та в світі. Громаду недостатньо створити, вона як єдиний соціальний організм має існувати і давати певні результати.

Завдання виявлення та активізації творчих особистостей у нас вирішується не просто, а дуже просто. Слава Богу, земля Черкаська на таланти ще не збідніла! При спілкуванні з людьми творчими одразу виявляється, що вони мають в запасі масу цікавих, оригінальних ідей і проектів, втілення яких має велике суспільне значення, а також чималий економічний ефект. На жаль, як завжди, вузьким місцем є питання фінансування, а точніше небажання можливих спонсорів перерозподілити кошти своїх рекламних бюджетів на користь конкретного проекту. Ми вже звикли платити за рекламу і стимулювання збуту, а до розуміння важливості зв'язків з громадськістю через реалізацію спонсорських, меценатських проектів ще не доросли. Крім того, бідою багатьох талантів є слабка економічна підготовка та низька здатність довести економічні переваги своїх ідей у формі бізнес-плану. Все це призводить до зростання недовіри між можливими спонсорами і талантами. Але вихід, безперечно, існує. Він полягає у залученні третіх осіб, які здатні узгодити інтереси обох сторін та бути гарантами виконання взаємних зобов'язань. На Заході вже давно існують спеціалізовані організації - спонсорські агентства, які контролюють спонсорський бюджет та хід реалізації проектів. Подібна цілеспрямована діяльність збагачує культурне життя людей, забезпечує існування громади, формує позитивний імідж підприємств і міст, які її фінансують і здійснюють.

Проблема фінансування і забезпечення ресурсами для нашого регіону стоїть дуже гостро, оскільки ми не маємо лихварських джерел надходжень як то від продажу нафти, газу, монопольного становища окремих підприємств на ринку, тощо. Всі наявні кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємств і приватних осіб, як правило зароблені кропіткою працею, а, отже, з ними розлучатися дуже тяжко навіть для себе, вже не говорячи за ті чи інші суспільні потреби.

Але, не зважаючи на всі проблеми, які існують із забезпеченістю ресурсами, можна вже зараз розпочати рух до глобального PR Черкащини. Для цього необхідно, в першу чергу, розуміння і зацікавленість сторін. Влада має чітко усвідомити, що глобальний PR - це основа для збільшення надходжень місцевих бюджетів від зростання престижності споживання продукції товаровиробників Черкащини, відвідання історичних святинь нашого краю, надання послуг організаціями сфери відпочинку, охорони здоров'я, туризму, продажу презентаційно-сувенірної продукції, тощо. Підприємці Черкащини мають бути зацікавлені у формуванні власної позитивної репутації, у зростанні довіри, уваги до їх продукції з боку споживачів, держави та партнерів. А громадськість має налаштуватися на кропітку щоденну працю щодо створення нового образу Черкащини як у власній свідомості, так і у свідомості своїх співвітчизників та іноземних гостей.

Ці абстракції варто викласти у певній програмі розвитку глобального PR Черкащини. В даній програмі мають бути відображені:

1) стратегічні засади PR-кампанії - формування цілей, завдань, механізму їх досягнення та виконання, визначення об'єктів та суб'єктів, обумовлено особливості їх взаємодії, визначено ступінь їх відповідальності суб'єктів, тощо;

2) тактичні засади PR-кампанії - розроблено та реалізовано низку заходів щодо вирішення стратегічних засад PR-кампанії.

Отже, що конкретно необхідно зробити?

1. Провести громадське обговорення проблеми глобального PR Черкащини, зокрема на серії круглих столів, презентацій та за допомогою місцевих ЗМІ.

2. Створити ініціативну групу з активних членів громади, які зацікавлені в реалізації подібної PR-кампанії.

3. Подбати про створення спеціалізованого фонду фінансування PR-кампанії та акумуляцію і справедливе витрачання його ресурсів.

4. Розбудувати систему управління зовнішніми та внутрішніми інформаційними потоками, які об'єктивно відображають життя та здобутки Черкащини.

5. Активізувати творчих особистостей краю через проведення спеціалізованих конкурсів, які розраховані на різні соціальні верстви та групи громадян - від дошкільнят - до пенсіонерів. Залучити їх до позитивного образотворення Черкащини.

6. Модернізувати місцеві засоби масової інформації шляхом надання цільового фінансування на розвиток, зокрема підвищення заробітної плати працівників, укріплення матеріально-технічної бази, створення належної творчої атмосфери.

7. Зробити активність, ініціативність, амбітність та здоровий глузд рушійними силами реалізації широкомасштабних заходів створення нового образу Черкащини.

Все, що викладено у даній статті є результатом роздумів і усвідомлення можливих варіанти майбутнього, яке існує для нас і наших дітей на цій Богом освяченій Землі.

Якщо ми просто існуємо як пасивна, аморфна маса людей з власними проблемами, то майбутнє набуває ознак безперспективності і повної втрати надії для нас і наших дітей. Якщо докладаємо зусиль, то отримуємо рівно стільки, скільки заробили. І це напрацьоване майбутнє, не зважаючи на його недосконалість, має в своїй основі той творчий імпульс, який ми в нього заклали.

Образ нашого майбутнього, образ розвиненої Черкащини - це ми з нашими діями тут і зараз.

Cвітлана Благодєтєлєва-Вовк

Сетлана Благодетелева-Вовк © 2004Г л а в н а я  |  С т р а т е г и и  


Украинская баннерная сеть